Szkolenie zamknięte Kategoria:

Menadżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią źródeł powstawania konfliktu na temat stresu i emocji, wskazanie zasad asertywności, asertywnych sposobów rekacji i potrenowanie reakcji w sytuacjach trudnych.

 

Program szkolenia:

  1. Co to są emocje? (definicja, rola, podział).
  2. Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi.
  3. Rozumienie emocji, stresu i procesów emocjonalnych.
  4. Rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym.
  5. Emocje w komunikowaniu się.
  6. Kirowanie emocjami (techniki ułatwiające kierowanie emocjami).
  7. Szantaż emocjonalny pracownika wobec pozostałych członków zespołu.
  8. Skuteczne metody interwecji menadżera, roziwązywania niewłaściwych reakcji między pracownikami.

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu stresu i asertywności.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin szkoleniowych.

Forma szkolenia: Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach zadaniowych, gry zespołowe, studia przypadków, odegrywanie ról, analiza nagrań, coaching grupowy, dyskusje moderowane).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

 

 

KONTAKT