Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Metodyka kontroli w administracji publicznej – doskonalenie warsztatu kontrolera.

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie przeznaczone jest do osób przeprowadzających kontrole w oparciu o przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej.

 

Cel szkolenia : Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu prowadzenia kontroli, poznanie celów i zasad kontroli wg. przepisów ww. ustawy oraz doskonalenie warsztatu kontrolerskiego w zakresie umiejętności przygotowywania dokumentacji związanej z procesem kontroli. Szkolenie powinno być zrealizowane w formie wykładu połączonego z praktycznymi warsztatami i obejmować m.in. następujące zagadnienia: przygotowanie i program kontroli, czynności dowodowe, rodzaje dokumentacji związanej z procesem kontroli, informowanie o wynikach i monitorowanie zaleceń.

 

 

Program szkolenia.

 1. Zbiór podstawowych zasad w kontroli.
 2. Standardy pracy kontrolera.
 3. Rodzaje i kryteria kontroli.
 4. Etapy postępowania kontrolnego.
 5. Zakres podmiotowy regulacji w nowej ustawie.
 6. Czynności dowodowe w kontroli.
 7. Korzystanie z pomocy biegłych.
 8. Dokumentowanie wyników kontroli.
 9. Akta kontroli.
 10. Informowanie o wynikach kontroli.
 11. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków.
 12. Kompetencje zawodowe kontrolerów.
 13. Studium przypadków - praca na dokumentach.

 

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontrola w administracji publicznej.

 

Forma szkolenia : praca w grupach, studium przypadku, warsztaty, wykład.

czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT