Szkolenie zamknięte Kategoria:

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Szkolenie jest skierowane do osób rozpoczynających pracę z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel lub pragnących odświeżyć sobie metody ułatwiające pracę.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na sprawniejszą pracę i poszerzenie kwalifikacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie pracować przy pomocy arkusza kalkulacyjnego MS Excel, sprawnie wpisywać dane, dokonywać obliczenia, analizować dane oraz efektywnie przedstawiać wyniki analiz i obliczeń.

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie do pracy z aplikacją.

 

2. Praca ze skoroszytem danych.

 

3. Operacje na arkuszu danych.

 

4. Tworzenie formuł obliczeniowych.

 

5. Formatowanie komórek.

 

6. Wyświetlanie danych spełniających określone kryteria.

 

7. Wizualizacja danych.

 

8. Przygotowanie arkuszy do wydruku.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Microsoft Excel.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT