Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Mind Mapping

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Mind Mapping jest najczęściej tłumaczone jako: Mapy Myśli – co to jest? Jest to niezwykle efektywna metoda nauki, systematyzowania wiedzy i kreacji stworzona oraz upowszechniona przez brytyjskiego naukowca i popularyzatora twórczego myślenia Tony Buzana. Polega na zwiększaniu efektywności procesu nauki, systematyzowania wiedzy i kreacji poprzez synergię możliwości obu półkul mózgowych - prawej związanej ze zdolnościami twórczymi i lewej odpowiedzialnej za myślenie logiczne i analityczne. Mind Mapping lepiej więc tłumaczyć jako „mapowanie twórczego i kreatywnego procesu uczenia się i systematyzowania wiedzy”. Mind Mapping ma obecnie na świecie miliony zwolenników. Praktykują go osoby prywatne, jak i wielkie korporacje międzynarodowe.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników tworzenia Map Myśli oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach. Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie interaktywnych prezentacji i ćwiczeń uczestnicy są zapoznawani z zasadami tworzenia Map Myśli a następnie tworzą indywidualne i grupowe Mapy Myśli dla różnych obszarów zastosowań. Tworzenie Map Myśli i ich wykorzystywanie jest ćwiczone metodami tradycyjnymi (arkusze papieru) i z wykorzystaniem technik informatycznych (specjalizowane aplikacje do tworzenia Map Myśli).


Program szkolenia.
1. Źródła Mind Mappingu.
2. Zasady i techniki tworzenia Map Myśli.
3. Obrazowanie sposobów kreatywnego myślenia.
4. Indywidualne i grupowe Mapy Myśli.
5. Typowe błędy popełniane w trakcie tworzenia Map Myśli.
6. Sięganie do dobrych praktyk.
7. Nowe, kreatywne sposoby notowania.
8. Nowe, efektywniejsze sposoby przygotowywania prezentacji, wystąpień publicznych i spotkań.
9. Mapy Myśli kontra Power Point.
10. Przykłady wystąpień publicznych wspomaganych Mapami Myśli.
11. Mapy Myśli w planowaniu i zarządzaniu (projektami, ryzykiem, klientami, sprzedażą, czasem itp.).
12. Mapy Myśli w edukacji.
13. Komputerowe wspomaganie tworzenia Map Myśli.
14. Przykłady zastosowania pięciu najbardziej popularnych aplikacji.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Mind Mapping.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja interaktywna oraz ćwiczenia indywidualne oraz grupowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT