Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Mnemotechniki to sposoby ułatwiające zapamiętywanie nowych wiadomości i faktów oraz przypominanie ich sobie na zasadzie mechanicznych skojarzeń, np. układu wierszowego, skrótów werbalnych, analogii zewnętrznych itp. Do sposobów mnemonicznych należy np. kategoryzacja elementów, czyli uporządkowanie i pogrupowanie ich według pewnych zasad: podobieństwa znaczeniowego czy formalnego, skojarzenie ich z innymi elementami ułożonymi rytmiczne lub mającymi formę logiczną, czy żartobliwą, dzięki czemu łatwo je zapamiętać, stosowanie skrótów werbalnych czy zewnętrznych analogii oraz układu wierszowego. Dzięki technikom może znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Co to jest pamięć i jak funkcjonuje?

2. Ćwiczenia pomagające usprawnić naszą pamięć.

3. Wykorzystanie technik pamięciowych przez osoby uczące się i aktywne zawodowo.

4. Poprawianie koncentracji uwagi.

5. Perfekcyjne zapamiętywanie numerów telefonów, adresów, liczb, statystyk, rozbudowanych typologii prawniczych, ekonomicznych i technicznych.

6. Efektywne zapamiętywanie długich wypowiedzi ustnych lub wykładu i swobodne korzystanie z opanowanych w ten sposób wiadomości.

7. Metody notowania.

8. Notowanie nielinearne metodą „mapy myśli".

9. Rola muzyki klasycznej w zapamiętywaniu i uczeniu się.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu mnemotechniki.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, ćwiczenia i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT