Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i ma na celu:

- Przećwiczenie aktywnego słuchania, i efektywnego komunikowania się z uczniami.

- Poznanie metod dawania pozytywnych wzmocnień, prawidłowego udzielania opinii zwrotnej i poleceń.

- Doświadczenie budowania synergii grupowej i przełożenie tego na swoją pracę w klasie.

- Poznanie i przećwiczenie wielu aktywizujących metod pracy z grupą.

Ramowy program szkolenia.

Efektywna komunikacja.

Trening komunikacji motywującej.

Oczami ucznia – twórcza nauka.

Aktywizujące metody nauczania.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty (metody: ćwiczenia w grupie i w podgrupach, elementy wykładu z dyskusją).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT