Szkolenie zamknięte Kategoria:

Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników firm, architektów ogrodów, krajobrazu i wnętrz, projektantów, deweloperów, zarządców nieruchomości, administracji budynków (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ramowy program szkolenia.

1. Rodzaje energii odnawialnej.

2. Źródła oraz ocena zasobów alternatywnych źródeł energii w skali kraju i regionu.

3. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz perspektywy rozwoju sektora.

4. Korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe).

5. Produkcja energii odnawialnej a uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.

6. Inwestycje w energię odnawialną i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

7. Sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.KONTAKT