Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

MS Project w zarządzaniu projektami

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem MS Project oraz przygotowanie do praktycznego wykorzystania tego popularnego programu komputerowego w zarządzaniu projektem.

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzanie zadań, zależności między zadaniami.
2. Zasoby.
3. Kalendarze w projekcie, widoki.
4. Koszty.
5. Zmiany w projekcie, śledzenie postępów.
6. Analiza PERT.
7. Kolumny niestandardowe.
8. Projekty złożone, współdzielenie zasobów między projektami.
9. Dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb.
10. MS Project Server.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem w zakresie MS Project w zarządzaniu projektami.

 
Czas trwania: 
Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: 
Wykład, warsztaty, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: 
Certyfikat ukończenia szkolenia,

KONTAKT