Szkolenie zamknięte Kategoria:

Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek sprzedażowych odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem.

Celem szkolenia jest:

- nabycie umiejętności negocjacyjnych w kontaktach z różnego typu klientem, zarówno z klientem zewnętrznym organizacji jak i klientem wewnętrznym, czyli współpracownikami;

- nabycie umiejętności poprawnego formułowania celów negocjacyjnych;

- poznanie wiedzy na temat stylów, strategii i taktyk negocjacyjnych;

- poznanie praktycznych wzorców neurolingwistycznych do wykorzystania w procesie negocjacji;

- trening umiejętności radzenia sobie ze sprzecznością interesów, a w konsekwencji z konfliktem;

- poznanie podstaw neuropsychologii, nowoczesnej wiedzy z zakresu funkcjonowania naszego umysłu;

- poznanie języka perswazji.

Ramowy program szkolenia.

Dzień pierwszy:

 

1. Wstęp.

 

2. Komunikacja w procesie negocjacji.

 

3. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

 

Dzień drugi:

 

1. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - cd.

 

2. Język perswazji.

 

3. Bezludna wyspa.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu doradca klienta.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład interaktywny, ćwiczenia w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, odgrywanie ról. Program szkoleniowy jest tak zaprojektowany, aby trening pozwalał na bieżące ćwiczenia właśnie poznanej wiedzy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT