Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Negocjacje Zakupowe

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do pracowników departamentów zakupów i zamówień w spółkach z sektora prywatnego i państwowego.

Po odbyciu szkolenia każdy z uczestników będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

- strategii, technik i taktyk negocjacyjnych,
- stosowania narzędzi zakupowych– TCO (Total Cost of Ownership), Scoring Matrix, Kraljic Matrix,
- tworzenia dokumentacji RFI, RFP, wykorzystania e-Aukcji,
- negocjacji kontraktów i warunków handlowych,
- organizacji procesów zakupowych end to end.


Ramowy program szkolenia 

1. Istota i zakres negocjacji zakupowych:
- Czym są negocjacje, jakie są style negocjacji, co można negocjować.
2. Organizacja procesu zakupowego:
- Powstanie potrzeby zakupowej,
- Badanie rynku,
- Ustalenie strategii dla przedmiotu zamówienia,
- Przeprowadzenie postępowania zakupowego,
- Przygotowanie do negocjacji z wykorzystaniem wywiadowni gospodarczej,
- Negocjacje warunków handlowych i kontraktowych w tym:
* określenie własnej pozycji zakupowej,
* określenie pozycji przeciwnika,
* zachowania tworzące wrażenie siły w negocjacjach zakupowych,
* wykorzystanie mowy ciała do wzmacniania pozycji zakupowej kupca,
- Raportowanie wyników postępowania,

3. Wykorzystanie narzędzi zakupowych:
- TCO (Total Cost of Ownership),
- Scoring Matrix (macierz oceny dostawców),
- Zaawansowana technika ustalania strategii współpracy z dostawcami (Kraljic Matrix),
- Wywiadownie gospodarcze – zdobywanie wiedzy o przeciwniku.

4. Techniki negocjacyjne:
- Praktyczne omówienie poszczególnych taktyk negocjacyjnych,
- Elementy manipulacji i wywierania wpływu,

5. Budowanie relacji z Dostawcami:
- Wady i zalety budowania odpowiednich relacji z Dostawcami.

 
Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu negocjacje zakupowe.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z przykładami praktycznego zastosowania i elementami ćwiczeniowymi

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT