Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie swoim zakresem obejmuje zupełnie unikalną, najnowszą i bardzo cenną wiedzę z zakresu neuromarketingu spotów telewizyjnych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. z zakresu:
- konstruowania absolutnie perfekcyjnych core stories dla tworzonych przez siebie spotów reklamowych;
- kamuflowania core stories za pomocą środków stylistycznych, fabuły, symboliki;
- doskonałego dopasowywania się do targetu;
- dobierania idealnych słów dialogów oraz haseł reklamowych;
- tworzenia precyzyjnych instrukcji dla odbiorców reklamy - instrukcji, jak konsument ma używać produktu, gdzie, kiedy, jak często i długo itd;
- tworzenia niezapomnianych emocji za pomocą spotów TV;
- wplatania w spot TV reguł wpływu społecznego, które diametralnie podniosą jego skuteczność.

Program szkolenia.


I. Telemarketing i utrzymywanie długofalowych relacji z klientem.


II. Tworzenie spotów reklamowych.


Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu neuromarketingu spotów telewizyjnych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT