Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do Wykonawców zamówień publicznych oraz firm, które w przyszłości planują składać oferty oraz zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych współfinansowanych ze źródeł europejskich(przedsiębiorcy oraz ich pracownicy).

 Korzyści dla uczestnników:

Umiejętności nabyte podczas szkolenia przez pracowników Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydziału Wdrażania Regionalnego Programem Operacyjnym będą wykorzystane podczas prac związanych z realizacją procesu rozliczania i kontroli funduszy unijnych.

Program szkolenia.

1. Definicje nieprawidłowości – rodzaje.
2. Obszary występowania nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.
3. Ocena poprawności przeprowadzenia postępowania.
4. Naruszenie zasady przejrzystości i konkurencyjności.
5. Zwrot środków - procedury nakładania korekty finansowe.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT