Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmieniającym się systemem ochrony informacji niejawnych wprowadzonym nową ustawą, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących administracji publicznej i samorządowej. Adresatami szkolenia są kierownicy jednostek, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, kierownicy kancelarii tajnych, pracownicy pionów ds. ochrony informacji niejawnych.

 Program szkolenia.

1. Wprowadzenie do problematyki zmienionego systemu ochrony informacji niejawnych.
2. Nowa klasyfikacja informacji niejawnych - likwidacja ”tajemnicy służbowej”.
3. Nowe wymagania wobec Kierowników jednostek organizacyjnych i Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych.
4. Co z Kancelariami Tajnymi?
5. Przegląd i zniesienie klauzul tajności dla dotychczasowych tajemnic służbowych.
6. Tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji urzędowej.
7. Procedury obiegu dokumentacji niejawnej o klauzulach ”Poufne” i ”Zastrzeżone”.
8. Nadzór Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, konwersatorium.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT