Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

W 2015r. i 2016r. gruntownie zreformowano krajowe i europejskie przepisy ochrony danych osobowych wprowadzając nowe obowiązki w zakresie ochrony, nadzoru i odpowiedzialności za przetwarzane informacje. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018r. GIODO już dzisiaj rekomenduje wprowadzenie nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, które pozwolą uniknąć ryzyka oraz ewentualnych konsekwencji naruszenia ochrony danych.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestniczy zdobędą wiedzę między innymi na temat:

 • nowych zadań administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji ( inspektora ochrony danych) - po zmianach przepisów, a w szczególności proaktywnego podejścia poprzez audyt, kontrolę, analizę ryzyka oraz monitorowanie naruszeń;
 • zakres zmian w nowych przepisach europejskich i krajowych z uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą;
 • jak opracować dokumentację (nowe rejestry) lub dokonać jej aktualizacji?

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych.
 3. Obowiązki administratora danych.
 4. Udostępnianie danych osobowych.
 5. Powierzenie przetwarzania danych.
 6. Obowiązek organizacyjno-techniczny administratora danych.
 7. Polityka bezpieczeństwa.
 8. Organ - Generalny Inspektor Danych Osobowych.
 9. Proaktywne podejście do zarządzania ochroną danych osobowych.
 10. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi eskpert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych.

Forma szkolenia: wykład , dyskusja, sesja Q&A.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT