Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Nowe prawo Ochrony Danych Osobowych.Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Kategoria: Szkolenia prawne

Program szkolenia:

  1. Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych.
  2. Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
  3. RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
  4. ODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (ODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO).
  5. Podstawowe pojęcia: - Jak ODO definiuje kluczowe terminy?- Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?- Na czym polega pseudonimizacja?- Co to jest przenoszenie danych według RODO?
  6. Zapewnienia zapoznania osób przetwarzających dane z przepisami - świadomość przetwarzania danych osobowych.
  7. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
  8. Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe.
  9. Inspektor Ochrony Danych (dawniej ABI). 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Formy szkolenia: Warsztaty, wykład, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Ceryfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT