Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowoczesna gospodarka odpadami

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zmian w przepisach gospodarki odpadami. Adresatami szkolenia są przede wszystkim przedstawiciele samorządów gminnych i związków międzygminnych.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia).   

1. Gospodarka odpadami jako element gminnej polityki komunalnej.

2. Determinanty nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu gospodarki odpadami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 5 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT