Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowoczesne metody w pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Program szkolenia:

  1. Potrzeby lokalnej społeczności i osób poszkodowanych a zadania ośrodków pomocy społecznej w sytuacjach kryzysu środowiskowego.

  2. Teoria kryzysu.

  3. Interwencja kryzysowa.

  4. Kompetencje i umiejętności pracowników socjalnych ważne w sytuacji kryzysu środowiskowego.

 

Informacje o prelrgencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nowoczesnych metod pracy socjalnej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT