Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Obowiązek alimentacyjny

Kategoria: Szkolenia prawne

Adresatami szkolenia są zarówno osoby fizyczne, jak i pracownicy administracji publicznej. Szczególnie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS–ach/GOPS–ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebującym, a także prywatnym, nawet do psychologów, którzy w ramach poradnictwa, stykają sie z zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwodem, sytuacją małoletnich dzieci.

 

Program szkolenia.

1. Obowiązek alimentacyjny.

2. Podmioty stosunku alimentacyjnego.


3. Sądowe dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.).
 
4. Fundusz alimentacyjny.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu obowiązku alimentacyjnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT