Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia magazynu, usystematyzowanie i aktualizacja posiadanej wiedzy. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kandydatów na stanowisko magazynierów, pracowników magazynowych pragnących poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, kierowników działów logistyki, osób zarządzających.

 

Program szkolenia.

1. Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej.

2. Cechy osobowościowe kandydatów na stanowisko magazyniera.

3. Kwalifikacje zawodowe oraz zakres czynności pracowników magazynowych.

4. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, ze szczególnym  uwzględnieniem pracowników magazynu.

5. Gospodarka magazynowa – kwestie formalne.

6. Dokumenty magazynowe.

7. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.

8. Różnice magazynowe.

9. Ćwiczenia praktyczne – opcjonalnie prezentacja zastosowań programu do obsługi magazynu WF-Mag.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu obrotu magazynowego w przedsiębiorstwie.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT