Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Obsługa Klienta Urzędu. Warsztaty z kamerą.

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Słowa wypowiadane przez pracownika to 7 % oceny komunikatu przez klienta i innego partnera rozmowy. Pozostałe 93% to komunikacja niewerbalna. To mowa ciała, przestrzeń rozmowy, walory językowe głosu, dotyk i czas konwersacji. Dlatego program szkolenia przewiduje radzenia sobie z klientem pod kątem płynnego wykorzystania komunikacji niewerbalnej i technik wpływania językiem. Zostaną zaprezentowane techniki budowania korzystnych relacji oraz zarządzania elementami, które są w dyspozycji pracowników urzędu. Uczestnicy nauczą się odczytywać mowę ciała i w głosie swoich rozmówców.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędu. Celem szkolenia jest poprawienie standardów obsługi interesantów dzięki nabyciu przez pracowników umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych z osobami w różnym wieku i o różnych kategoriach zawodowych.

Ramowy program szkolenia.

 BLOK I.

Zasady kreowania wizerunku a standardy obsługi klienta urzędu.

 BLOK II.

 • Wywieranie wpływu a sztuka mówienia.
 • Techniki wywierania wpływu.
 • Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
 • Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie komunikacji z interesantem urzędu.

BLOK III.

 • Mowa ciała w obsłudze klienta urzędu.
 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Emocje w ruchach ciała – kinezyka.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Sygnały niepewności.
 • Sygnały kłamstwa.
 • Sygnały stresu.
 • Sygnały wiarygodności.
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią by zbudować dobre relacje.
 • Haptyka – dotyk a kreowanie relacji.
 • Chronemika – zarządzanie czasem w kontaktach z klientami urzędu.
 • Budowanie zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
 • Mowa niewerbalna klientów Urzędu.
 • Co oni myślą, gdy z nimi rozmawiam?
 • Rozmowa to proces – jak z monologu zrobić dialog.
 • Operowanie głosem.
 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych.
 • Ćwiczenia komunikacji z klientem urzędu.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu – a wiarygodność , przekonywanie i  zrozumienie przekazywanej klientowi treści.

 Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu obsługi klienta urzędu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT