Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Obsługa Rady Gminy/Powiatu

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie adresowane jest do pracowników biura Rady Gminy/Powiatu. Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom zakresu zadań i funkcjonowania Rady.

 Program szkolenia.

1. Obsługa pracy Rady Powiatu, jej organów oraz radnych - zakres zadań, zasady współpracy.
2. Organizacja techniczna obrad i ich obsługa - protokoły.
3. Obieg dokumentów rady - uchwały stanowiska, wnioski i zapytania radnych.
4. Dostęp do informacji publicznej - stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 w stosunku do prac Rady.
5. Oświadczenia majątkowe radnych.
6. Archiwizacja dokumentów Rady.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zadań Rady Gminy/Powiatu.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT