Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej regulacji problematyki ochrony danych osobowych. W czasie szkolenia zostaną przedstawione przykłady z zakresu pracy placówek oświatowych.

Program szkolenia.

1. Prawne podstawy prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych (założenia, cele i konsekwencje).

2. Wyjaśnienie pojęć używanych w ustawie.

3. Zakres przedmiotowy ustawy.

4. Cele ochrony danych osobowych.

5. Zakres podmiotowy ustawy.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych w Polsce i w Europie.

7. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

8. Obowiązki administratora danych osobowych.

9. Udostępnianie danych osobowych.

10. Rejestracja zbiorów danych osobowych.

11. Mechanizmy kontrolne - organy ochrony danych osobowych.

12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

13. Transgraniczny przepływ danych osobowych.

14. Podsumowanie i dyskusja.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi dekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT