Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej skutecznej ochrony danych osobowych.

Program szkolenia.


1. Prawne podstawy prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzglednieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (założnia, cele i konsekwencje).

2. Wyjaśnienie pojęć używanych w ustawie.


3. Zakres przedmiotowy ustawy.


4. Cele ochrony danych osobowych.


5. Zakres podmiotowy ustawy.


6. Zasady przetwarzania danych osobowych w Polsce i w Europie.


7. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.


8. Obowiązki administratora danych osobowych.


9. Udostępnianie danych osobowych.

10. Rejestracja zbiorów danych osobowych.

11. Mechanizmy kontrolne- organy ochrony danych osobowych.

12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

13. Transgraniczny przepływ danych osobowych.

14. Podsumowanie i dyskusja.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT