Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej skutecznej ochrony danych osobowych.

Program szkolenia.

1. Prawne podstawy prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzglednieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (założnia, cele i konsekwencje).
2. Wyjaśnienie pojęć używanych w ustawie.
3. Zakres przedmiotowy ustawy.
4. Cele ochrony danych osobowych.
5. Zakres podmiotowy ustawy.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych w Polsce i w Europie.
7. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
8. Obowiązki administratora danych osobowych.

9. Udostępnianie danych osobowych.
10. Rejestracja zbiorów danych osobowych.
11. Mechanizmy kontrolne- organy ochrony danych osobowych.
12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
13. Transgraniczny przepływ danych osobowych.
14. Podsumowanie i dyskusja.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT