Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Kategoria: Szkolenia otwarte

Uczestnicy poznają możliwości publicznoprawnej ochrony informacji o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Zdobędą wiedzę o ustawowej ochronie tajemnic biznesowych, jej zasadach, wymaganiach wobec firmy i pracowników oraz zasad tworzenia poprawnego i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, członków zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla.

 

 

Program szkolenia.

 1. Informacje prawnie chronione w polskim systemie prawnym.
2. Krótki rys historyczny ustawowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce.
3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako źródło prawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Pojęcie ”tajemnicy przedsiębiorstwa”.
5. Zakres przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz tajemnic i zasady ich ochrony.
7. Organy administracji publicznej, a obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. Tajemnica przedsiębiorstwa, a pozostałe informacje prawnie chronione.

 

 

Informacja o prelegencie.

 Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT