Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Program warsztatów:

  1. Omówienie istoty zasobów - poznawanie własnych mocnych stron, zasobów, na któych opiera się Dialog Motywujący w kontekście pracy z trudnym odbiorcą.
  2. Omowienie deficytów - poznawanie własnych deficytów, słabości - w kontekście pracy z trudnym odbiorcą.
  3. Transteoretyczny Model Zmiany J.O. Prochaska i Carl C.DiClemente.
  4. Podstawowe pojęcia: duch, metody, zasady, narzędzia Dialgu Motywującego, prowokowanie wypowiedzi o zmianie, "opór" w Dialogu Motywującym.
  5. Język zmiany i język podtrzymania, bariery, pułapki.
  6. Ćwiczenia praktyczne.

 

Informacje o prelegencie:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu motywacji.

 

Korzyści dla uczestników warsztatów:

  • zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką w zakresie Dialogu Motywującego.
  • poznanie podstawy Dialogu Motywującego i jego szerokie zastosowanie.
  • poznanie oraz przećwiczenie na sobie podstawowych sposobów motywowania do zmiany.
  • możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami dotyczącymi pracy motywującej w pracy zawodowej.

 

 

Czas szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty prowadzone metodami aktywnymi - praca w parach, praca w grupach, scenki, prezentacja prac indywidualnych, dyskusja, film, miniwykład.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT