Szkolenie zamknięte Kategoria:

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą poznać zasady prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Szkolenie skierowane jest do prezesów firm, członków zarządu, dyrektorów i menedżerów, osób odpowiedzialnych za PR i marketing oraz dla osób zainteresowanych CSR.

Celem szkolenia jest:

- Przekazanie praktycznej i aktualnej wiedzy o roli CSR w przedsiębiorstwie;

- Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez analizę potrzeb konsumentów oraz zwracanie przez nich uwagi na poza finansowe aspekty działalności firmy, takie jak wizerunek, rzetelność czy uczciwość;

- Wykształcenie umiejętności kierowania się nie tylko chęcią zysku, ale dostrzeżenie społecznego wymiaru firmy i jego oddziaływania na pracowników, klientów, społeczność lokalną oraz środowisko naturalne;

- Zdobycie wiedzy o sposobach łagodzenia sytuacji kryzysowych dzięki zastosowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ramowy program szkolenia.

1. Analiza przedsiębiorstw działających w ramach CSR.

2. Zapoznanie się z wynikami badań na temat wykorzystywania przez firmy CSR w różnych regionach kraju.

3. Tworzenie strategii działań prospołecznych firmy.

4. Udział w warsztatach ukazujących możliwości łagodzenia sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie dzięki stosowaniu zasad CSR.

5.  Prowadzenie rozmowy z instytucją ubiegającą się o wsparcie w ramach CSR.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu CSR.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatów i składa się z trzech części, w których zarówno znajdą się aspekty teoretyczne jak i praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT