Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne oraz uzasadnienie opisów stanowisk pracy w administracji publicznej - ustawy, zarządzenia, rozporządzenia, Kodeks Pracy.

 2. Istota dokonywania opisu i wartościowania stanowisk pracy w administracji publicznej.

 3. Kampania informacyjna w urzędzie – określenie celu, zasad i korzyści płynących z wdrożenia opisu i wartościowania stanowisk pracy jako jednego z istotnych procesów w kontekście ZZL.

 4. Identyfikacja odpowiedzialności - rola poszczególnych osób w procesie opisu stanowiska pracy.

 5. Powołanie Zespołu Wartościującego – jego rola, zadania i możliwości.

 6. Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania opisów stanowisk pracy.

 7. Analiza przypadków - przykładowe opisy stanowisk pracy.

 8. Warsztaty - przegląd wybranych stanowisk pracy jako podstawa do rozpoczęcia jego wartościowania.

 9. Zespół roboczy w procesie wartościowania - zasady powołania członków, zadania, odpowiedzialność, upoważnienia i tryb pracy zespołu.

 10. Zasady stosowania metody analityczno-punktowej przy wartościowaniu stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej.

 11. Tworzenie przedziałów punktowych – zasady i sposoby przyporządkowania stanowiska pracy. Praktyczne porady „jak robią to w innych urzędach”.

 12. Procedury weryfikacji wartościowania - identyfikacja możliwych błędów.

 13. Procedura zatwierdzania i zmiany wyników wartościowania stanowiska pracy.

 14. Warsztaty - wartościowanie przykładowych stanowiska pracy.

Informacje o prelegencie:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztaty interaktywne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, autodiagnozy, scenki rodzajowe, burza mózgów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT