Szkolenie zamknięte Kategoria:

Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomością

Program szkolenia.

• Zarządzanie rezultatami.

• Zarządzanie nieruchomością.


• Wartość użytkowa nieruchomości.

• Zużycie techniczne.

• Określenie powierzchni nieruchomości.

• Zagrożenia w nieruchomościach.

• Koszty eksploatacji.

• Ograniczanie kosztów.

• Narzędzia zarządzania optymalizacją.

• Źródła przychodów.

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu optymalizacji kosztów zarządzania nieruchomością.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT