Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznych i efektywnych sposobów wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy.

 

Program szkolenia.

1. Algorytmizowanie zagadnień rozwiązywanych z pomocą arkuszy kalkulacyjnych.
2. Korzystanie z narzędzi sortowania, wyszukiwania i filtrowania.
3. Zastosowanie skrótów klawiaturowych przy poruszaniu się w arkuszu Excel.
4. Nadawanie komórkom i obszarom arkusza nazw w celu usprawnienia pracy przy budowie formuł.
5. Praca z danymi tekstowymi - zastawienie funkcji tekstowych, np. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, ZŁĄCZ.TEKSTY, DŁ i inne.
6. Zwiększenie efektywności importowania danych z plików tekstowych i Internetu.
7. Konsolidowanie zastawów danych i tworzenie sum pośrednich.
8. Zastosowanie funkcji wyszukujących (WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO) do edycji i tworzenia nowych zestawień z istniejących danych.
9. Funkcje INDEKS, PODAJ.POZYCJE i MAX.K - zastosowanie w obróbce danych
10. Operacje z danymi zawierającymi daty - problemy z wielkoformatowymi danymi typu data.
11. Uświadomienie możliwości i trudności związanych z odwołaniami cyklicznymi.
12. Funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ, ILE.NIEPUSTYCH i LICZ.PUSTE a także SUMA.JEŻELI.
13. Formatowanie warunkowe – możliwości zwiększenia czytelności istotnych danych
14. Zastosowanie funkcji JEŻELI w obróbce danych.
15. Zastosowania innych wybranych funkcji optymalizujących pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu optymalnych i skutecznych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT