Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i pozostałych pracowników wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Celem szkolenia jest m.in.:
1. Poznanie systemu organizacji rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych.
2. Poznanie praktycznych zasad sporządzania wszystkich rodzajów dokumentów w ramach systemu organizacji rachunkowości.
3. Poznanie zasad ich kontroli i oceny przez organy do tego upoważnione.

Program szkolenia.


1. Opracowanie zasad - polityki rachunkowości.
2. Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej i instrukcji kasowej.
3. Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
4. Opracowanie pozostałych wewnętrznych dokumentów normatywnych zgodnie ze specyfiką jsfp cz. I
5. Opracowanie pozostałych wewnętrznych dokumentów normatywnych zgodnie ze specyfiką jsfp cz. II
6. Wnioski , pytania i dyskusja.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT