Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przystępne omówienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, z ich rolą, sposobem wykonywania nałożonych na niego zadań publicznych.

 Program szkolenia.

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego i jego miejsce w systemie władzy publicznej.
2. Podstawy prawne funkcjonowania gmin – kompendium wiedzy dla radnego - z jakim ustawami powinien zapoznać się Radny i co one zawierają?
3. Zakres zadań i kompetencji gmin – zadania obligatoryjne i fakultatywne.
4. Struktura organizacyjna gminy.
5. Prawo miejscowe. Statut gminy.
6. Uprawnienia i obowiązki Radnego.
7. Rola i zadania Wójta/Burmistrza/Prezydenta – organu wykonawczego.
8. Gospodarka finansowa gminy.
9. Wybrane problemy zarządzania gminy.
10. Podstawy planowania przestrzennego w gminie.
11. Nadzór nad dzielnością samorządu terytorialnego.
12. Dyskusja - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

W dwudniowym wariancie szkolenia wymienione wyżej zagadnienia zostaną omówione w szerszym zakresie, a ponadto dodatkowo obejmie ono następujące zagadnienia:

13. Gospodarka nieruchomościami.
14. Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce samorządu terytorialnego.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT