Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Osobowość dziecka – wrodzona matryca czy tabula rasa?

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Wskaźnik mbti, oparty na teorii typów C.G.Junga bada wrodzone preferencje oraz dynamikę rozwoju typu osobowości. Już we wczesnym dzieciństwie ujawniają się dominujące funkcje, a co za tym idzie potencjały i preferencje dzieci. Znając i rozumiejąc ich specyfikę możemy świadomie wpływać na harmonijny i zindywidualizowany rozwój dziecka oraz wspierać kształtowanie jego naturalnej tożsamości. Szkolenie skierowane przede wszystkim do rodziców, opiekunów oraz wychowawców.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia).  

1. Informacje o powstaniu i specyfice wskaźnika mbti.

2. Charakterystyka preferencji.

3. Ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów.

4. Dynamika typu, od przedszkolaka do zbuntowanego nastolatka.

5. Zindywidualizowane metody wsparcia dla poszczególnych typów osobowości.

6. Budowanie relacji opartych na szacunku dla różnorodności.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu osobowości dziecka.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne, analiza przypadków, dyskusja, wyciągnięcie wniosków.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT