Szkolenie zamknięte Kategoria:

Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają pracę w działach personalnych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Ramowy program szkolenia.

1. Obowiązujące wskaźniki i stawki.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę.

3. Zasady naliczania wynagrodzeń.

4. Wynagrodzenie za część miesiąca.

5. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych.

6. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy.

7. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy.

8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

9. Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń.

10. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

11. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

12. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

13. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych.

14. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu.

15. Naliczanie umów cywilno-prawnych.

16. Zasady rozliczania korekt.

17. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu naliczania i rozliczania wynagrodzeń.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT