Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych

Kategoria: Szkolenia otwarte

Dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych. Ukazanie problemów płacowych najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu płac, księgowych, menedżerów działów HR oraz pracodawców.

Program szkolenia.


Dzień 1.


1. Technika naliczania list płac z różnych umów a pułapki dla „płacowca”.

2. Przykładowe listy płac – ćwiczenia.


3. Przychody zwolnione od podatku i składek – najczęstsze błędy.

4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

5. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy.


Dzień 2.


6. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – kiedy pracodawca jest zobowiązany do ich wypłaty?

7. Fakultatywne składniki wynagrodzenia i ich wpływ na listę płac.

8. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – najczęstsze błędy.

9. Korekty list płac – najczęstsze przypadki i ćwiczenia.

10. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia.


11. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac? – rady praktyczne.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu płac.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy i przeznaczony jest dla osób zaawansowanych w naliczaniu list płac.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT