Szkolenie zamknięte Kategoria:

Plan operacyjny konserwacji i remontów

Program szkolenia.


o Inwentaryzacja szczegółowa budynku.
o Parametry trzywymiarowe budynku i wszystkich pomieszczeń wewnętrznych.
o Owymiarowanie powierzchni wewnętrznych, długości instalacji, ich rodzaj i ilość.
o Zestawienie urządzeń i trwałych elementów wyposażenia.
o Zestawienie rodzajowe materiałów i narzędzi dla wykonania planowanych prac.
o Sporządzenie harmonogramu w oparciu o PB, rozporządzenia i zarządzenia.
o Określenie kosztorysu usług, czynności, narzędzi i materiałów.
o Sporządzenie tabeli zbiorczej czynności odrębnie dla każdego budynku w podziale na każdy rok obejmujący wieloletni okres min. 5 lat.
o Wprowadzenie danych do odpowiednio przygotowanego arkusza kalkulacyjnego.
o Zebranie zbiorcze danych i przygotowanie raportu końcowego.
o Porównanie zaplanowanych kosztów z uzyskiwanymi przychodami. Analiza uzyskanych wyników i ew. korekta czynszu i innych przychodów.
• Przedstawienie gotowego arkusza z przygotowanymi funkcjami obliczeniowymi.

 

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeninem z zakresu planu operacyjnego konserwacji i remontów.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT