Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Planowanie przestrzenne

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, m.in. przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin oraz pracowników przedsiębiorstw, których obejmują omawiane uregulowania.

 

Celem szkolenia jest:

• wprowadzenie w problematykę planowania przestrzennego;

• zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami;

• przekazanie wiedzy na temat szczególnych przypadków realizacji przedsięwzięć, planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu;

• poszerzenie ogólnej wiedzy uczestników dotyczących rozwoju i planowania urbanistycznego.

 

Program szkolenia.  

1. Wprowadzenie.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Procedury związane z uchwalaniem studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powtórzenie procedury w przypadku wprowadzonych zmian w trakcie jej trwania.

4. Zależności między studium i planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Postępowania nadzorcze w planowaniu przestrzennym, orzecznictwo.

6. Regulacje prawne.

7. Decyzja o warunkach zabudowy oraz lokalizacji w aspekcie decyzji środowiskowej.

8. Inne aspekty projektowania i planowania urbanistycznego.

 

Informacja o prelegencie.           

Szkolenie prowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: dwa testy sprawdzające wiedzę: wstępny i kończący szkolenie, wykłady w oparciu o prezentacje multimedialne: teoretyczne i praktyczne aspekty tematu, stanowiące główny element szkolenia, analiza warsztatowa (wspólna z uczestnikami) wybranych przykładów omawianych problemów, ćwiczenia w grupach systematyzujące wiedzę teoretyczną, dyskusja nad problemami, dodatkowy wykład z dziedziny urbanistyki, poszerzający ogólną wiedzę o projektowaniu urbanistycznym.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT