Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Planowanie zamówień publicznych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujących programy finansowane ze środków UE.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat prawidłowego sporządzenia planu zamówień publicznych.

Ramowy program szkolenia.

1. Obowiązek sporządzania planu zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych.

2. Jednoroczność planowania zamówień publicznych.

3. Zakres przedmiotowy planowania: dostawy, usługi i roboty budowlane.

4. Planowanie zadań przekraczających jeden rok budżetowy, w tym planowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. Profil nabywcy i termin sporządzenia planu zamówień publicznych.

6. Grupowanie zamówień publicznych dla dostaw, usług i robót budowlanych.

7. Zatwierdzenie planu zamówień publicznych.

8. Aktualizacja planu zamówień publicznych.

9. Zasady udzielania nowych, nieplanowanych zamówień.

10. Zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro.

11. Harmonogram udzielania zamówień publicznych.

12. Regulacje wewnętrzne Zamawiającego dotyczące planowania zamówień publicznych.

13. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.

14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów, w aspekcie planowania zamówień.

15. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu planowania zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja, ćwiczenia, wykłady, dyskusja, rozwiązywanie bieżących problemów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT