Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie w formie warsztatowej ma na celu praktyczne zapoznanie Uczestników z możliwościami wykorzystania platformy EPUAP2 w codziennej pracy Izb oraz Urzędów Skarbowych. Zapoznaje z możliwościami odbierania, edycji i wysyłania pism w formie elektronicznej, weryfikacją podpisów elektronicznych oraz obowiązkami podmiotów w tym zakresie.

 

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikacji i identyfikacji zarówno pracowników własnych jak i stron w sprawie.

 

Adresaci szkolenia: Osoby na stanowiskach kierowniczych, informatycy, oraz pozostali pracownicy organów skarbowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Program szkolenia:

  1.  Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne - podstawa prawna.

  2.  EPUAP2 - platforma w praktyce .

  3.  ESP - Operacje.
  4.  EPUAP2 - Panel "Zarządzanie".

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu platformy EPUAP2.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: wykład, zajęcia praktyczne, casusy, dyskusja, burza mózgów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT