Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Podatek od środków transportowych

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do skarbników urzędów miejskich i gminnych oraz pracowników wydziałów podatków i opłat JST i ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami aktualnie obowiązujących ustaw i ich aktów wykonawczych dotyczących działalności transportowej, nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i dokonywania właściwej interpretacji w zakresie ww. zagadnień oraz zdobycie praktycznej wiedzy na temat ewidencji i naliczania podatków od środków transportu.
 

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie do prawa podatkowego, zasady prawa w praktyce.

2. Omówienie poszczególnych zapisów ustawy.

3. Analiza  wykładni poszczególnych Urzędów i organów kontrolnych w przykładowych sprawach dot. Transportu.

4. Formy zabezpieczenia się przedsiębiorcy przed, w czasie i po kontroli.

5. Ćwiczenia w obliczaniu podatków od środków transportowych.

6. Obsługa programu komputerowego JZK.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu podatku od środków transportowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, konsultacje indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT