Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Podatek VAT – nowelizacja przepisów

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest prezentacja najnowszych zmian w podatku VAT. Adresatami szkolenia są pracownicy działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach oraz osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe.

 Program szkolenia.

I. Wprowadzenie.

Bieżące nowelizacje, stan zaawansowania procesu legislacyjnego;
Akty prawne – projekty ustaw i rozporządzeń w zakresie podatku VAT;
Charakterystyka wprowadzanych zmian, przepisy czasowe.

II. Konsekwencje zmiany stawek podatku VAT.

Nowe stawki podatku – obowiązki ewidencyjne;
Opodatkowanie transakcji zawartych na przełomie roku (dostawa towarów, świadczenie usług);
Rozliczanie zaliczek objętych różnymi stawkami podatku;
Deklaracje podatkowe – na co zwrócić uwagę.

III. Pozostałe obszary nowelizacji dot. podatku VAT.

Rozliczenia rolników ryczałtowych;
Odliczenie podatku naliczonego, proporcja przy nabyciu i użytkowaniu nieruchomości;
Rozliczenie dostawy energii cieplnej i elektrycznej.

IV. Dostosowanie przepisów do nowej klasyfikacji statystycznej, zwolnienia z podatku oraz zmiany dot. kas fiskalnych w podatku VAT.

Nowa klasyfikacja statystyczna – obszary zmian;
Nowelizacja przepisów dot. zwolnień przedmiotowych;
Zmiana przepisów dotycząca kas fiskalnych, w tym ewidencji sprzedaży na takich kasach;.

V. Nowelizacja dot. odliczenia podatku naliczonego przy samochodach z ”kratką”.

Regulacje prawne – podstawa zmian;
Odliczenie podatku wg. zasad dotychczasowych a proponowane zmiany;
Odliczenie podatku przy transakcjach szczególnych: leasing, najem;
Odliczenie podatku przy zakupie paliwa do samochodów.

VI. Zmiany w obszarze rozporządzeń dot. podatku VAT.

Projekty rozporządzeń i rozporządzenia ogłoszone;
Przesyłanie faktur drogą elektroniczną oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej;
Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o VAT.

VII. Aktualne orzecznictwo sądowe z zakresu podatku VAT.

VIII. Pytania uczestników.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu podatku VAT.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT