Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce.

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Adresatami szkolenia będą przedstawiciele samorządów, mieszkańcy oraz kadrowcy i inne osoby zainteresowane tematyką.

Celem szkolenia jest:

• Poznanie założeń tworzenia atrakcji turystycznych i zasad budowania markowych produktów turystycznych;

• Poznawanie nowych trendów w turystyce;

• Rozwój kompetencji w zakresie marketingu miejsca w zakresie marketingu produktów turystycznych;

• Strukturyzowanie współpracy w zakresie funkcjonowania produktów turystycznych na rynku turystycznym;

• Poznawanie zasad budowania silnej marki.

Ramowy program szkolenia.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje następujące założenia programowe:

1. Produkt, oferta, destynacja turystyczna – tworzenie i rozwój.

2. Questing.

3. Geocaching.

4. Marketing produktu i miejsca - wizerunek a marka.

5. Warunki kluczowe dla rozwoju i funkcjonowania produktów turystycznych.

6. Profesjonalna Obsługa Turysty.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu usług turystycznych.

Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 24 godziny dydaktyczne.

Forma szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów: prezentacja multimedialna oraz części warsztatowej (50% wykładu, 50% ćwiczeń).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT