Szkolenie zamknięte Kategoria:

Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w firmie, w szczególności zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych odbywanych przez pracowników oraz  innych osób zainteresowanych tematyką podróży służbowych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przepisów dotyczących podróży służbowych.  

Ramowy program szkolenia.

I. Prawne podstawy rozliczania podróży służbowych.

II. Pojęcie podróży służbowej w świetle Kodeksu Pracy i innych ustaw.

III. Dokumentowanie polecenia wyjazdu służbowego.

IV. Należności przysługujące z tytułu podróży krajowej.

V. Należności przysługujące z tytułu zagranicznej podróży służbowej.

VI. Rozliczanie kosztów podróży krajowej i zagranicznej - ćwiczenia praktyczne.

VII. Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej.

VIII. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika.

IX. Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu.

X. Wyjazdy służbowe przedsiębiorców oraz osób nie będących pracownikami.

XI. Składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z podróżą służbową.

XII. Podróże służbowe - różne ujęcia.

XIII. Wydatki związane z podróżą służbową a VAT.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania podroży służbowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT