Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej

Kategoria: Szkolenia prawne

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowana wiedza i praktyczne rozwiązania z przestrzegania szczególnie istotnych kwestii w zakresie ochrony danych osobowych uczniów i nauczycieli; zostaną zademonstrowane i omówione przykłady dokumentacji ochrony danych osobowych z zakresu koniecznego minimum w szkole i placówce oświatowej; wariantów uprawnień i zgód na przetwarzanie danych osobowych; zostanie także omówione właściwe określenie warunków i zasady wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji głównie w odniesieniu do problematyki wdrażania nowego systemu informacji oświatowej (SIO). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, w szczególności dyrektorów i kierowników szkół, pracowników wydziału oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji i wszystkich zainteresowanych tematem.

 Program szkolenia.

1. Prezentacja i usystematyzowanie elementarnego zakresu przepisów prawa koniecznych dla dokonywania niezbędnych analiz legalności przetwarzania danych osobowych w szkole i placówce oświatowej.

2. Zasady przeglądu i ewidencji już posiadanych zasobów w odniesieniu do nowego SIO a także w odniesieniu do kontroli zarządczej.

3. Zasady opracowania dokumentacji zapewniającej bezpieczeństwo danych osobowych.

4. Struktura organizacyjna bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w relacji do SIO.

5. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji.

6. Nadzory, kontrole, raportowanie, szkolenia. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

7. Analiza wdrożonej polityki bezpieczeństwa.

8. Zasady legalności przetwarzania danych osobowych – przykłady z życia szkoły i placówki oświatowej.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jako oświadczenie woli – przykłady.

10. Uprawnienie/upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (także w kontekście SIO) – przykłady. Ewidencja uprawnień.

11. Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym (w szczególności SIO) wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych.

12. Wybrane przykłady orzecznictwa.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu systemu informacji oświatowej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT