Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych

Kategoria: Szkolenia otwarte

Niezbędnym elementem pracy osób zarządzających reklamą jest pomiar efektywności działań reklamowych i promocyjnych. Brak wiedzy na temat skuteczności dotarcia reklamy do odbiorcy powoduje, że działamy często "po omacku", wydając pieniądze często w sposób mało efektywny. Dlatego też wiedza na temat metod pomiaru skuteczności reklamy i promocji ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu komunikacją firmy. Dzięki tej wiedzy możemy uniknąć błędów, które mogą nas drogo kosztować. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom metod i sposobów jakimi bada się skuteczność działań promocyjno - reklamowych oraz metod planowania i interpretacji badań.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia).

1. Źródła wiedzy na temat rynku.

2. Metody i techniki badań bezpośrednich.

3. Dobór próby.

4. Elementy działań promocyjnych które należy badać oraz metody ich badania.

5. Timing badań w reklamie, czyli co kiedy badać i jak zaplanować strategię badań.

6. Analiza danych.

7. Rynek firm badawczych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu promocji i reklamy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Głównie wykładowo - konwersatoryjna z elementami ćwiczeń, warsztatów, studium przypadku.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT