Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Pomoc publiczna w kontekście funduszy europejskich

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Ramowy program szkolenia:

  1. Pojęcie pomocy publicznej i definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym, formy pomocy publicznej.
  2. Weryfikacja wystąpienia pomocy publicznej na etapie składania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu - test pomocy publicznej.
  3. Pomoc publiczna a zasady wdrażania funduszy europejskich.
  4. Pomoc publiczna udzielana na podstawie Rozporządzenia KE nr 651/2014.
  5. Zasady ogólne oraz zakres stosowania.
  6. Podstawowe rodzaje pomocy występujące w programach współfinansowanych ze środków UE.

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: Pomoc publiczna a fudusze europejskie.

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT