Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Poprawne redagowanie pism urzędowych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do inspektorów, księgowych i asystentów. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania pism urzędowych.

 

Program szkolenia.

I Część - Ogólne omówienie redagowania pism urzędowych.

1. Części składowe pisma urzędowego.

2. Styl pisma urzędowego.

3. Forma pisma urzędowego.

4. Treść pisma urzędowego.

5. Stosowanie skrótów i skrótowców w piśmie urzędowym.

II Część – Pisma urzędowe w praktyce.

1. Korespondencja wewnętrzna.

2. Korespondencja urzędowa.

3. Korespondencja sądowa.

4. Pisma handlowe.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu redagowania pism urzędowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT