Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne osób poszukujących pracy (poszukiwanie mocnych stron, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań, praca nad podniesieniem motywacji do poszukiwania pracy oraz wiary we własne siły i możliwości). Szkolenie jest skierowane w szczególności do osób poszukujących pracy – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Program szkolenia.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM (1 godzina na uczestnika).

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM (program szkolenia 7-godzinnego).

1. Wstęp: powitanie, przedstawienie tematu zajęć.
2. Przedstawienie się uczestników (jak się nazywam, co robię, jak trafiłem na ten kurs, moje doświadczenie opiekuńcze).
3. Przedstawienie celu zajęć.
4. Poznanie oczekiwań uczestników.
5. Kontrakt.
6. ”Co lubię a czego nie?” - ćwiczenie integracyjne.
7. ”Różnice które łączą” - ćwiczenie integracyjne w dwóch grupach – wypełnianie załączonych tabelek.
8. ”Wywiad w parach” - ćwiczenie integracyjne - opowiadanie o osobie z pary, z którą przeprowadziło się wywiad.
9. ”Słońce świeci dla każdego kto...” - ćwiczenie integracyjne podnoszące energię w grupie, każda osoba podaje cechę lub fakt jej dotyczący następnie wszyscy, których to określenie dotyczy zamieniają się miejscami.
10. ”Budowa drapacza chmur” - ćwiczenie integracyjne, rozwijające dodatkowo wyobraźnię i twórcze myślenie, w dwóch grupach.
11. Każdy z uczestników wypisuje 3 swoje wady i zalety (następnie omówienie ćwiczenia).
12. ”Zwierzątko” – dopisywanie pozytywnych cech do wyobrażonych przez uczestników zwierzątek.
13. ”Zalety wad” – przerabianie wad na zalety, praca w grupach nad wadami podanymi przez poszczególnych uczestników.
14. ”Mocne strony grupy” – burza mózgów z podgrupach, wspólne wypisywanie pozytywnych cech łączących członków grupy.
15. ”Moje mocne strony” – wypełnianie tabelki.
16. Autodiagnoza testem osobowości z ukierunkowaniem na własne mocne strony.
17. Tworzenie w podgrupach listy 30 pozytywnych cech danej osoby.
18. Nauka stawiania celów, poznanie metody SMART – wykład.
19. Ćwiczenie przeformułowywania celów według metody SMART.
20. Każdy uczestnik pisze innym osobom coś miłego na ich temat na kartce z ich imionami.
21. Podsumowanie ćwiczeń.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pomocy dla poszukujących pracy.


Czas trwania:
Szkolenie dwudniowe – 7 godzin dydaktycznych zajęć grupowych pierwszego dnia + 1 godzina dydaktyczna zajęć indywidualnych na każdego uczestnika drugiego dnia.

Forma szkolenia: Zajęcia grupowe i indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT