Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Postępowanie administracyjne i egzekucja administracyjna – rozwiązania prawne w dobie pandemii SARS CoVID-19

Kategoria: Prawne

Szkolenie rekomendowane jest dla pracowników organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne oraz działających w postępowaniach egzekucyjnych w administracji jako wierzyciele jak tez pracowników organów egzekucji administracyjnej (m.in. urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, służb i inspekcji (PLW, WLW, PINB, WINB, PIP, PIS)) oraz Państwowych gospodarstw wodnych) W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z syntetycznie podaną wiedzą na temat rozwiązań wdrożonych do kilkudziesięciu ustaw w związku z koniecznością prowadzenia postępowań w dobie pandemii SARS CoVID-19. Uczestnicy pozyskają wiedzę co do tego czy prowadzić postępowania, co zrobić w sytuacji konieczności ich zawieszenia, jak postępować gdy mimo zawieszenia terminów procesowych nadal płyną terminy materialne, jakie wydawać pisma, jakie są obowiązki wierzycieli oraz organów egzekucji, jak gromadzić materiał dowodowy, jak zapoznawać z dokumentacja sprawy jej stronę, jak skutecznie doręczać korespondencje.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. Podstawy prawne nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z pandemią SARS-CoVID-19.
  2. Terminy materialne.
  3. Co to są terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej.
  4. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w administracji- projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, zalecenia i wytyczne Ministerstwa Finansów.
  5. Postępowanie w sprawie zarzutów i inne postępowania w egzekucji administracyjnej (sprawy rokujące pozytywnym dla strony rozstrzygnięciem, sprawy rokujące negatywnym rozstrzygnięciem).
  6. Nowe rozwiązania prawne w zakresie doręczania pism (KPA, Prawo pocztowe: doręczenia hybrydowe, doręczenia bez potwierdzenia odbioru).
  7. Ograniczenia czynnego udziału stron w postępowaniach administracyjnych i egzekucji administracyjnej.
  8. Nowa forma zapoznania się z aktami sprawy-transmisja audio.
  9. Uprawnienia samorządu terytorialnego w zakresie podatków lokalnych (zwolnienia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu do wpłaty zobowiązania).
  10. Ulgi i opłata prolongacyjna w specustawie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowań administracyjnych i podatkowych, egzekucji administracyjnej, finansów publicznych oraz ochrony danych osobowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT