Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Postępowanie administracyjne w JST

Kategoria: Szkolenia prawne

Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników urzędu bez względu na staż pracy, posiadaną wiedzę i doświadczenie, chcących zapoznać się ze zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Celem szkolenia, jest przede wszystkim:
• koncentracja uwagi nad ogólnym postępowaniem administracyjnym jako podstawowym dla funkcjonowania organów administracji publicznej;
• całościowe przedstawienie przebiegu ogólnego postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem jego sekwencji;
• omówienie podstawowych instytucji procesowych.

 Ramowy program szkolenia.

I. Zagadnienia wstępne.
II. Podmioty prowadzące ogólne postępowanie administracyjne.
III. Strona i uczestnicy postępowania administracyjnego.
IV. Tok ogólnego postępowania administracyjnego.
V. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
VI. Weryfikacja decyzji i postanowień na drodze administracyjnej.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania administracyjnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT