Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Praca socjalna z rodziną problemową

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia pracy socjalnej z rodziną dysfunkcyjną.

Ramowy program szkolenia.
 

Praca socjalna z rodziną problemową.

1. Pojęcie rodziny prawidłowo funkcjonującej.

2. Pojęcie rodziny dysfunkcyjnej.

3. Przykładowe cele dla poszczególnych dysfunkcji i efekty działań dla wybranych dysfunkcj.

4. Wybrane zadania pomocy społecznej na rzecz rodziny problemowej preferowane sposoby ich realizacji przez pracowników pomocy społecznej.

5. Rola pracownika socjalnego w pracy z rodziną.

6. Struktura i funkcja rodziny - wybrane koncepcje.

7. Rodzina problemowa - geneza, rozwój, skutki problemów, potrzeby.

8. Rodzina problemowa.

9 Postawy rodziców w rodzinie problemowej.

10.Efektywność pracy socjalnej a stała współpraca z instytucjami. Instytucje i organizacje działające na rzecz rodziny.

11. Pracownik socjalny i system pomocy rodzinie.

12. Formy pomocy rodzinie.

13. Plan Pomocy rodzinie.
 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pracy socjalnej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT